Menu

School Logo

Working together as a family, following in the footsteps of Jesus, always giving our best.

Gweithio gyda’n gilydd fel teulu, dilyn yn nhraed yr lesu, pob amser yn rhoi ein gorau.

Class Three

Croeso i’r Ddosbarth 3

Welcome to Class 3

If you would like to email Mrs Charles please use the email address below:

Email Mrs Charles: CharlesV@hwbcymru.net

Top